Mam ogromne długi, od czego mogę zacząć?

rodzina

Przypadek I

Pani Agnieszka była chora przez kilka miesięcy. Wtym czasie długi za czynsz, elektryczność, spłacaniekredytu w banku tak podrosły, że sprawą zająłsię komornik.Jak mogę sobie poradzić? – pyta się samotna mama.
Gdy dług przekroczy możliwości spłaty, nie należy chowaćgłowy w piasek. W każdym urzędzie miasta jest biuro przy CPAS,które nazywa się „Service de mediation de dettes”, czyli wydziałmediacji długów. Sporo ludzi zniechęca widok częstych i długichkolejek. Niemniej biuro CPAS może rzeczywiście pomóc.Bardzo często zdarza się, że mediator nie tłumaczy wszystkiego,co jest potrzebne i dlaczego, i mamy wrażenie, że nas zbywa.Ale każdy mediator dąży do znalezienia jakiegoś prawnegowyjścia z sytuacji i nie zawsze ma czas tłumaczyć. Cierpliwechodzenie do tego wydziału wyprowadziło dużo ludzi na prostądrogę. Nawet jak się nie ma odpowiedniego dokumentu, trzebasię stawić na spotkanie. Trzeba też samemu się pytać, mniejwięcej co dwa tygodnie, czy sprawa się posunęła do przodu.

To bardzo ważne! Bez naszego zainteresowania mediatorzy przepełnieni sprawami,odkładają nasz przypadek na później. Aby dobrze przygotowaćsię do takiej wizyty w CPAS-ie, powinno się miećspis wszystkich swoich rodzinnych wydatków – miesięcznych,kwartalnych i rocznych. Pomoże to obliczyć budżet rodzinny.Trzeba też przynieść dokumenty zaciągniętych kredytów i dokumentz urzędu miasta, przedstawiający wszystkich członkówrodziny (tzw. composition de menage).Czy to prawda, że jeżeli po 7 latach procedury mediacyjnejnie spłaci się swoich należności, to sąd może je umorzyć?Tak, a czasami nawet i szybciej. Istnieje specyficzna proceduraprzed sądem pracy, do której przygotowuje mediator (règlementcollectif de dettes – rozłożenie kolektywne długów przez sąd)pozwalająca na spłacanie stopniowe długów i ich anulacje pokilku latach. Trzeba jednak spełnić pewne warunki – międzyinnymi trzeba mieć budżet, który jest odrobinkę wyższy niż to,co jest nam potrzebne do przeżycia. Innymi słowy, trzeba miećpracę na pełny etat. Ta procedura jest o tyle nieprzyjemna, żeprzez kilka lat mediator sądowy będzie zarządzał budżetemrodzinnym dłużników.A co wtedy, jeśli mój budżet jest za mały?W takim wypadku mediator będzie pisał do wierzycielii negocjował z nimi stopniowe spłacanie długu. No dobrze, pytaPani Agnieszka: a co w sytuacji, jeśli komornik ogłasza, że wejdziedo domu lada dzień? Jeśli jest jeszcze trochę czasu, CPASmoże pomóc w napisaniu listu i przede wszystkim powie, czyinterwencja jest nieunikniona, czy też jest to tylko ostrzeżenie.Jeśli jesteśmy już w przeddzień interwencji komornika, trzebapoprosić adwokata, żeby interweniował natychmiast i wpłacićpewną kwotę komornikowi, zachowując sobie dowód wpłaty.

Przypadek II

Pan Tomek otworzył firmę budowlaną jako samozatrudniony. Z początku wszystko szło dobrze, alektóregoś dnia klient nie zapłacił mu 20 000 euro.Nie było czym opłacić Parteny, ani VAT. Sprawępogorszył fakt, iż komornik upomniał się o podatekdochodowy z zeszłego roku.Czy CPAS może mu pomóc?W pierwszym rzędzie p. Tomek musi się zwrócić do CentrumPomocy Przedsiębiorcom z trudnościami finansowymi, czyli do„Centre des entreprises en difficulté”, przy BCI (RegionalnejIzbie Handlowej w Brukseli). Jeśli trudności finansowe nie sątylko tymczasowe, trzeba będzie złożyć w sądzie handlowympismo o upadłość. Założenie upadłości daje dużo korzyści dlafirmy. Sąd bardzo często uniewinnia przedsiębiorcę, co pozwalamu na ponowne podjęcie działalności gospodarczej jego przedsiębiorstwa.W razie braku środków do życia p. Tomek będziemógł np. ubiegać się o zasiłek dla samozatrudnionych. Jedyniew sytuacji, gdy sąd handlowy orzeknie, że jest niekompetentnyw tej sprawie, przedsiębiorca będzie mógł udać się do CPAS-u.Może się tak zdarzyć, jeśli firma nie ma już żadnej działalnościgospodarczej od ponad 6-ciu miesięcy.Podstawowa rada: wobec wszelkich trudności finansowych należyniezwłocznie szukać rady u instytucji i osób kompetentnych.

Informacje:

Przewodnik CPAS-u: http://www.cpasbru.irisnet.be/fr/http://www.belgium.be/nl/familie/sociale_steun/ocmw/BCI: Centre des entreprises en difficulté, Tel.026/48.50.02, Avenue Louise 500, 1050 BruxellesAnna CieślarRadca prawnyGSM: 0497/43.00.63

źródło : nowinki.be Porady nr 3 (65) marzec 2015 53


Dodaj komentarz

Name *
Email