Podatki w Belgii

Kwota wolna od podatku za dochody w  2014 r. wynosi : 7070 €

Jeśli podatanik ma dzieci kwota zwolniona od podatku rośnie

1 dziecko 8.480,00 €
2 dziecko 10.810,00 €
3 dziecko 15.560,00 €
4 dziecko i więcej… 20.850,00 €

Progi podatkowe

od 0 € do 8.350 € 25 %
od 8.350 € do 11.890 € 30%
od 11.890 € do 19.810 € 40%
od 19.810 € do 36.300 € 45%
powyżej 36.300 € 50%

Jak zmniejszyć podatek ?

Niektóre wydatki możemy odliczyć :

 • czeki ALE, czeki usługowe 30% (Titres-services)
 • składki na prywatne ubezpieczenie na życie
 • składki na prywatny fundusz emerytalny
 • kredyty hipoteczne
 • wydatki na izolacje dachów
 • zakup samochodów ekologicznzch
 • zakup udziałów pracowniczych

Natomiast niektóre wydatki będą odliczone od dochodu :

 • odsetki od kredytu hipotecznego
 • zakup jedynego własnego domu lub mieszkania
 • alimenty lub środki płacone na utrzymanie innych bliskich osób (80 %)
 • koszty poniesione za żłobek, przedszkolę, szkołę
 • darowizny dla stowarzyszeń
 • wydatki na utrzymanie niektórych bundynków

Źrudło


Dodaj komentarz

Name *
Email