Rozwód w Belgii

Brak kategorii

Rozwód za ustaleniem winy już nie istnieje w Belgii od ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 roku (ustawa weszła w życie w dniu 1-09-2007).

Krótka procedura rozwodowa 3-4 miesiącem – Rozwód za obopólną zgodą

Najliczniejsze i najmniej kosztowne rozwody są rozwody za porozumieniem stron. Małżonkowie muszą sporządzić konwencję przed rozwodową. Jest to rodzaj umowy, w którym małżonkowie zgadzają się ze wszystkimi konsekwencjami rozwodu (prawa własności, nieruchomości, opieka nad dziećmi…). Wskazana jest konsultacja mediatora sądowego w celu ułatwienia porozumienia i zredagowania konwencji.

Po osiągnięciu porozumienia, małżonkowie muszą złożyć w sekretariacie Sądu wniosek i umowę przed rozwodową (Artykuł 230 kodeksu cywilnego, art 1287 i 1288 Kodeksu postępowania cywilnego).


Dodaj komentarz

Name *
Email